Tvořivost mne provází mým celým životem. Už nějaký čas si pohrávám s myšlenkou, že by bylo fajn mou cestu tvořivosti sdílet s vámi ženami, které toto téma zajímá.

Tvořivost, nebo také tvořivé myšlení se nemusí projevovat jen v určitých uměleckých nebo kreativních oblastech činnosti, kde bychom ji na první pohled čekali nejvíce. Najdeme ji ve všech oblastech lidské činnosti. Tvořivost se projevuje napříč naší podstatou lidského bytí a je smyslem života.

Tvořivé procesy se objevují v každém z nás. U každého jedince v jiné míře. Záleží jen na nás, jestli dáme šanci našim proudícím myšlenkám, aby byly realizovány.

Na mých stránkách postupně dostanete odpovědi, jak rozvíjet naši tvořivou ženskou duši v různých oblastech. Tvořivost lze rozvíjet. Tvořivost může uspokojovat naše sny, touhy a sebevědomí. Prohlubuje naši sebelásku a pocit sounáležitosti. Co je ale významné a co nám dává největší energii, je již samotný tvořivý a kreativní proces, nikoliv až výsledek nebo cíl.

Tvořit, znamená žít!

Krásné dny přeji, mí milí příznivci.

Vaše Petra