neuro

Neurografika

Kreslíme s dětmi

Neurografika pro děti

Neurografiku mohou kreslit nejen dospělí, ale i děti.

Jejich pojetí bývá více hravé, spontánní a proto se snáze mohou otevřít kreativitě, sebevyjádření, vnitřním projevům, které s nimi zrovna v daný moment rezonují.

Neurografika je vedené kreslení a v tom se liší od Arteterapie.

Díky neurografice se může dítě snadno naučit přirozeně vyjádřit své dojmy ze světa kolem sebe, odklonit se od stereotypů, rozvíjet vědomé myšlení. Kresbou v neurografickém stylu dítě zkoumá a poznává svůj vnitřní svět zobrazený na listu papíru. Otevírá své pocity a emoce.

Pomocí této metody se u dětí rozvíjí flexibilní myšlení a to jim dává možnost vzniku nových nervových spojení, což vede k vidění různých příležitostí k řešení určitých životních úkolů.

Neurografika pomáhá rozvíjet interhemisférickou interakci prostřednictvím projevu kreativity a nácviku dovednosti koncentrace. Výsledkem je, že se dítě učí odvážně projevovat svou individualitu, rozvíjí kreativitu a kreativní myšlení, vyjadřuje se v životě jasněji a plněji.

Konkrétně pak NG pomáhá:

  • řešit konflikty
  • posilovat komunikaci
  • posilovat vlastní vitalitu a sebevědomí
  • nastolit psychoemoční rovnováhu
  • rozvíjet kreativitu
  • schopnosti koncentrace
  • rozproudit komunikaci
  • dovednost sebereflexe a tolerance
  • vytvořit nástroj svépomoci

 

Více informací o Neurografice a NeuroArtu najdete tady. A setkat se můžeme také ve skupině Tvořivá sebeterapie.

Lekce trvá cca 1,5 hodiny.

Zaváděcí cena je 200kč za lekci. Cena je včetně materiálu. Neurografika je určena pro děti školního věku. 

Budeme se scházet pravidelně jednou za týden od září do června, vždy ve středu v 16:00 hodin. 

Měsíční platba může být pohyblivá v závislosti na počtu daného dne v měsíci. Předpokládáná měsíční částka za 4 lekce v měsíci je 800kč. Absence dítěte není důvod k neplacení. Lze domluvit náhradu. Platby prosím do 15. dne v měsíci, za daný měsíc na č.ú. Fio 2700175716/2010. 

V případně zájmu mi napište na admin@petrakanakova.cz, uveďte jméno a věk dítěte.

neuro

Neurografika

Individuální vedení neurografiky