arte

Laskavá péče o duši

 

Arteterapie

Arte dílny pro děti živě

Workshopy a webináře on line

Arteterapie

Arteterapie je léčebná metoda, která využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. 

Podporuje zdraví, náš osobní růst, sebedůvěru, sebevědomí, naše kladné vlastnosti. Posiluje ale také celkově psychickou odolnost na stresové a zátěžové situace. Co má být projeveno, jde ven nejen slovy, ale především pomocí výtvarného projevu. Ten je cílen na prožitek, nikoliv na cíl. Ne vždy umíme vyjádřit slovy, co zrovna cítíme. K tomu nám slouží disciplíny Arteterapie a Artefiletika, které využívají lidskou kreativitu, umění, výtvarné techniky a nástroje k sebevyjádření.

V mém podání se nejedná o přímou terapeutickou péči, ale preventivní péči a práci s jedinci, v humanistickém pojetí, kdy se využívá tvořivého procesu a prožitku jako cesty k sebevyjádření, zvědomění, poznání a přijetí témat, která námi zrovna procházejí.

Při tvoření se nám mohou vynořovat také obrazy z nevědomí. Je to část psychiky, která nás v životě ovlivňuje mnohem více, než si uvědomujeme.

Arte dílny

pro děti

Setkávání s dětmi na živo ve Frýdlantu nad Ostravicí.

V Arte dílničkách se s dětmi věnujeme kreativnímu tvůrčímu procesu, který je zaměřen na svobodné sebevyjádření dětí pomocí výtvarného projevu. K sebevyjádření využíváme expresivních terapeutických disciplín arteterapie a artefiletiky. Při tvoření se tedy nejedná primárně o konečný cílový výsledek jako dokonalé dílo, ale klade se důraz na prožitek, který vede k vyjádření pocitů, názorů, emocí či vnitřního stavu jedince. 

arte