kruhy

Dovolte si tvořit svůj život

 

Ženské kruhy

Pojďte se inspirovat, zpomalit a načerpat životadárnou energii a sílu v kruhu stejně smýšlejích žen.

Ženský kruh je bezpečný prostor, kde se ženy setkávají a vzájemně podporují. Sdílí své zkušenosti a moudrost, protože to jim dává sílu růst. Čerpají sílu a energii, dávají si naději, smějí se, někdy také pláčou a pouští své smutky a obavy, aby mohly opět znovu zářit a být samy sebou ve svém jedinečném ženství.

Ženské kruhy byly součástí života žen od pradávna. Ženy všech věkových kategorií se setkávaly u různých příležitostí a sdílely spolu své zkušenosti, vyprávěly si příběhy, ctily měsíc a menstruační cyklus. Také tančily a oslavovaly svátky Kola roku.

Každá průvodkyně do svých kruhů dává svou jedinečnou originalitu a samu sebe.

Součástí ženských kruhů bývá…

  • sdílení se ženami v kruhu – témata, co právě prožíváme
  • seznámení s pravidly kruhu
  • prožitkové/relaxační/seberozvojové techniky – meditace, vizualizace, práce s dechem, s tělem, zpěv
  • malé rituály
  • intuitivní tanec
  • hry na hudební nástroje
  • kreativní tvoření
  • automatická/volná kresba

Jsem kněžka…

Vyjít do světa s tímto prohlášením, chtělo kus odvahy.  A proč?

Asi proto, že mnozí z Vás si za kněžkou představíte něco jiného.

V reálu jde o ženu, která navracím smysl rituálům a přechodovým okamžikům v životě člověka. Žije v souladu s přírodou, vnímá cyklus kola roku i svůj vnitřní cyklus.

Žije ve své pravdivosti a stojí ve své ženské síle. Naslouchá své intuici a hlasu svého srdce, je napojena na sebe, svou sílu i sexuální energii.

Kněžka je neutrální ve své službě, nikoho nesoudí. Je oporou, drží bezpěčný prostor a provede rituálem jedince nebo třeba celou skupinu.

Ať je požehnáno!

kruhy