arte

Arte dílny pro děti

Arte dílny

Frýdlant nad Ostravicí

Dílna pro děti

Arteterapie

Tvořivý ateliér

V Arte dílničkách se s dětmi věnujeme kreativnímu tvůrčímu procesu, který je zaměřen na svobodné sebevyjádření dětí pomocí výtvarného projevu. K sebevyjádření využíváme expresivních terapeutických disciplín arteterapie a artefiletiky. Při tvoření se tedy nejedná primárně o konečný cílový výsledek jako dokonalé dílo, ale klade se důraz na prožitek, který vede k vyjádření pocitů, názorů, emocí či vnitřního stavu jedince. 

Tvořivá sebeterapie

Arteterapie a Artefiletika

Arteterapie – využívá pro práci s klientem umění, lidskou kreativitu, výtvarné techniky a různé nástroje k sebevyjádření. Pracuje s výtvarným/uměleckým projevem, který využívá jako hlavní nástroj poznávání a ovlivňování psychiky. Cílem arteterapie je umožnit uměleckou tvořivost, která pomůže ovlivnit osobnostní změny (např. zmírnit či předejít neadekvátním psychickým projevům).

Artefiletika – souvisí úzce s arteterapií, ale zasahuje více do výchovy a vzdělávání. Přispívá k sebepoznání, rozvoji osobnosti a pozitivních rysů. Zárověň slouží jako prevence sociálních a dalších patologií. Může být propojena s předměty ve škole, dějinami a různými dalšími obory zájmu. 

Arte dílny pro děti…

Workshop

S dětmi se ve školním roce 2023/24 setkáváme ve čtvrtky ve dvou skupinách.

I. skupina od 14:30 – 15:55

II. skupina 16:00 – 17:25

Cena je 250kč/lekce (1,5 hodiny)/dítě. Cena je včetně materiálu.

Arte dílny 2023/24

Ve školním roce 2023/24 se setkáváme v Arte dílničkách ve dvou časech, v 14:30 a v 16:00 hodin.

Předpokládáná měsíční částka za 4 lekce v měsíci je 1000kč. Absence dítěte není důvodem k neplacení. Za absenci domluvíme náhradní termín. Skupina je pro max. 6-8 dětí. Začínáme 14. září 2023. Platby prosím do 15. dne v měsíci, za daný měsíc na č.ú. Fio 2700175716/2010.  

Cena za jednu lekci zůstává v obou variantách stejná – 250kč za lekci.

Jedna lekce trvá necelou 1, 5 hodinku.

 

V případně zájmu mi napište na admin@petrakanakova.cz, uveďte jméno a věk dítěte.

 

arte

Prožitkové tvoření

Líbí se ti

Arte dílny,

ale jsi z daleka?