arte

arte dílna online

Strom síly

Workshop

Tento workshop je zaměřen na témata sebelásky a sebevědomí.

Mnoho dětí (i nás dospělých) se často podceňuje a mluví o sobě v negativech. Neumí v sobě vidět to hezké, neumí se samo pochválit a čerpat energii třeba i ze svých vnitřních zdrojů. 

Tento strom síly je vánoční, neboť dílny proběhly před vánocemi. Lze ale využít jakýkoliv strom, který nás zavolá během kola roku v přírodě.

V Arte dílničkách podpoříme naše silné vlastnosti a dovednosti. Zvědomíme si naši originalitu a jedinečnost. Budeme si povídat o tom, že nikdo z nás není dokonalý a že je to takto v pořádku. Učíme se mít rádi sebe sami a brát se takové, jací jsme. 

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

arte