arte

arte dílna online

Magické kartičky

Workshop

Osobní magické kartičky mohou být našim pomocníkem a součástí našeho tvořivého života. 

Sdělují nám nějaké poselství, slouží nám jako podpora v různých situacích. Mohou sloužit jako afirmační kartičky. Mohou nám pomáhat zvědomovat naše slabé i silné stránky. Už jen jejich tvoření je sebeléčivé. Pronikneme spolu do světa barev a čtení z obrazů. 

Osobní magické kartičky s námi mohou pracovat na několika úrovních. V první úrovni je pro nás léčivý proces jejich vytváření. Na druhé úrovni nám při čtení z obrazů přichází naše téma, které s námi zrovna v tento čas rezonuje. Třetí úroveň je vědomé přijetí a práce se stavem tady a teď.

Magické kartičky jsou v našich Arte dílnách dětmi velmi oblíbené. Pojďte je tvořit s námi. 🙂

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

arte